Privacyreglement

Hoe gaat Perspektief om met persoonsgegevens?

Perspektief verzamelt persoonsgegevens van leden van Perspektief. De gegevens die zij verzamelt zijn uitsluitend bedoeld voor het functioneren van de vereniging en het contact tussen leden onderling. Van bezoekers van de website worden geen gegevens verzameld. 

Berichten op deze site kunnen wel inhoud afkomstig van andere websites tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten.  Deze andere websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met de website en/of andere websites monitoren. Het bestuur van Perspektief hecht veel waarde aan privacy en vindt het van groot belang dat de persoonsgegevens die door de vereniging worden verzameld en verwerkt, zo goed mogelijk worden beschermd. Dit houdt in dat persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover dat verenigbaar is met de doeleinden van Perspektief en dat persoonsgegevens door de vereniging beschermd worden. Daartoe is een privacyreglement opgesteld, waarin de bij Perspektief geldende regels uitgebreid zijn beschreven. Voor het privacyreglement, vragen of klachten over de wijze waarop Perspektief met persoonsgegevens omgaat, kunt u contact opnemen via de contactpagina.

Hoe zit het met foto’s?

In de privacywetgeving gaat het om persoonsgegevens, niet om afbeeldingen. De regels voor het publiceren van een foto zijn niet veranderd. Bij publicaties moet gelet worden op auteursrecht en portretrecht, net als voorheen. Perspektief publiceert op haar website alleen foto´s waarvan de fotograaf heeft aangegeven dat publicatie voldoet aan auteurswetgeving en privacyregelgeving.