Focus+ online

Door de coronacrisis kunnen we niet meer samen rond de tafel om foto’s te bespreken. Daarom beleggen we eens per 14 dagen een online-sessie en dat blijkt – met de beperkingen die daar nu eenmaal bij horen – best goed te werken. Ieder stuurt enkele foto’s in welke om de beurt besproken worden. Het vraagt een nieuwe discipline, een andere techniek en geduld met eventueel haperende verbindingen of wegvallend geluid. Maar daartegenover staat dat we toch contact met elkaar houden en ingezonden werk met elkaar doornemen. We hebben sinds dit voorjaar enkele avonden op deze manier georganiseerd: de kinderziektes gaan er uit, het resultaat is positief.