FOTOWEDSTRIJD “HOUTEN NATUURLIJK”

Reglement

1. De Fotowedstrijd

1.1 De Fotowedstrijd wordt georganiseerd door Fotoclub Perspektief uit Houten, hierna te noemen “de Organisator”. De wedstrijd begint op 1 juni 2020 en eindigt op 1 november 2020. 

1.2. Het thema van de Fotowedstrijd is “Houten NATUURLIJK”. Álle onderwerpen (natuur en landschap, portret, macro, straatfotografie, sportfotografie, architectuur, etcetera) zijn toegestaan als het maar met Houten te maken heeft. 

1.3. Foto’s moeten gemaakt zijn in de gemeente Houten (dus inclusief Schalkwijk, Tull en 
’t Waal, ’t Goy en de buitengebieden die binnen de gemeentegrenzen vallen). 

2.  Deelnemers

2.1. Aan de Fotowedstrijd kan deelnemen iedere inwoner van de gemeente Houten, met uitzondering van leden van Fotoclub Perspektief, hierna ook te noemen “de Deelnemer”. 

2.2. De Deelnemer dient zijn/haar leeftijd op te geven om te worden ingedeeld in een van de volgende de categorieën:

6 tot 12 jaar
12 tot 21 jaar
21 jaar en ouder

2.3 Door deelname aan de Fotowedstrijd verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud van deze wedstrijdvoorwaarden. 

2.4. De Deelnemer kan met maximaal 4 foto’s deelnemen aan de Fotowedstrijd. Foto’s dienen te worden ingezonden naar fotowedstrijd@fotoclubperspektief.nl onder vermelding van voornaam en achternaam, leeftijd en telefoonnummer van de Deelnemer. 

2.5. Foto’s moeten voldoen aan de volgende eisen:

  • foto’s moeten digitaal als JPEG bestand ingestuurd worden (scans van geprinte foto’s zijn toegestaan). Daarbij mag de langste zijde maximaal 3543 pixels (= 30cm) en 300 ppi zijn. Een digitaal bestand mag niet groter dan 10 Mb zijn; 
  • foto’s moeten na 1 januari 2020 gemaakt zijn en mogen niet eerder een prijs hebben gewonnen;
  • door inzending verklaart de Deelnemer dat de foto’s door hem/haar zijn gemaakt;
  • foto’s mogen digitaal zijn bewerkt;
  • foto’s mogen geen aanstootgevende, provocerende, lasterlijke of andere bezwaarlijke of ongepaste inhoud bevatten;
  • foto’s die op illegale wijze zijn genomen of de rechten van derden schendt of kan schenden, worden uitgesloten van deelname. Foto’s die een beeldhouwwerk, standbeeld, schilderij of ander kunstwerk bevatten zijn toegestaan mits het copyright op die kunstwerken niet geschonden wordt. Foto’s moeten een werk van origineel materiaal zijn van de Deelnemer. Door mee te doen aan de wedstrijd verklaart, erkent en garandeert de Deelnemer dat zijn/haar foto’s originele werken zijn, volledig en alleen gemaakt door de Deelnemer, en dat het niet de rechten, handelsmerken, privacy rechten of intellectuele rechten van derden schendt, en dat geen enkele andere partij enig recht, titel, aanspraak of belang in de foto heeft; 
  • inzendingen moeten uiterlijk 1 november 2020 om 23.59 uur door de Organisator ontvangen zijn;

3. Jurering

3.1 In elke leeftijdscategorie zijn drie prijzen te winnen. De prijswinnaars worden bekend gemaakt tijdens het jubileumweekend.

3.2. Beslissingen van de jury zijn bindend. 

3.3. In onvoorziene gevallen treft de jury een passende oplossing. 

3.4. De Organisator behoudt zich het recht voor om de geldigheid en de originaliteit van elke foto en Deelnemer te controleren en/of om het originele (raw)bestand op te vragen. De Organisator behoudt zich het recht voor om een Deelnemer en/of zijn foto’s te diskwalificeren wanneer deze niet in overeenstemming zijn met deze voorwaarden en/of wanneer de Deelnemer zich op oneerlijke wijze heeft gedragen en/of het verloop van de Fotowedstrijd op oneerlijke wijze heeft beïnvloed of willen beïnvloeden.

4. Prijzen

1e prijs in iedere leeftijdscategorie:

een workshop van 2 uur door een fotograaf van Fotoclub Perspektief 
+
een afdruk van een foto van de Deelnemer, maximaal formaat 75 x 50 cm, bij een door de Organisator aan te wijzen professionele vakprinter.

2e prijs in iedere leeftijdscategorie:

een afdruk van een foto van de Deelnemer, maximaal formaat 75 x 50 cm, bij een door de Organisator aan te wijzen professionele vakprinter.

3e prijs in iedere leeftijdscategorie:

een afdruk van een foto van de Deelnemer, maximaal formaat 60 x 40 cm, bij een door de Organisator aan te wijzen professionele vakprinter.


de prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of inwisselbaar voor andere producten of diensten. 

5. Gebruik van de foto

Door inzending geeft de Deelnemer aan de Organisator het recht om de foto met naamsvermelding geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te exposeren en/of te publiceren zonder dat daartoe een vergoeding verschuldigd is. Het staat Deelnemer te allen tijde vrij om de foto ook zelf te blijven gebruiken.

6. Overigens

6.1 Door deelname aan de Fotowedstrijd verklaart de Deelnemer dat hij de Organisator niet aansprakelijk kan stellen voor claims, verliezen en/of schade die voortvloeit uit deelname aan de Fotowedstrijd of daaraan gerelateerde activiteiten.

6.2. De Organisator is niet aansprakelijk voor opgave door de Deelnemer van verkeerde gegevens, voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor technische storingen en/of in vertraagde of verloren gegane gegevens van de Deelnemer.

6.3. Als om wat voor reden dan ook de Fotowedstrijd niet loopt zoals gepland, bijvoorbeeld door maatregelen van overheidswege en/of technische stoornissen en/of organisatorische problemen en/of andere redenen, dan behoudt de Organisator het recht om de wedstrijd te annuleren, beëindigen, aan te passen of uit te stellen. 

Download reglement