Commissies

Perspektief kent verschillende commissies:

Programma-commissie:

 • Het bepalen van de inhoud van de clubavonden.
 • Het afstemmen van het programma met de vertegenwoordiger van het bestuur.
 • Het organiseren en aankondigen van sprekers voor de clubavonden en het plaatsen van een link naar de website van de gastspreker op het forum.
 • Het mailen van een uitnodiging aan de clubleden bij bijzondere gelegenheden, zoals een gastspreker.Het organiseren van een aantal educatieve clubavonden gedurende het jaar.

Excursie-commissie:

 • Het organiseren van een aantal excursies voor de leden gedurende het jaar.
 • Het coördineren van de presentatie van de excursies op een clubavond.
 • Het organiseren van workshops.

Expositie-commissie:

Het organiseren van een of meerdere foto-exposities per jaar.

Fotobespreek-commissie:

Tijdens eigen-werk-avonden en serie- en reportage-avonden:

 • Het verzamelen van de te bespreken foto’s.
 • Het organiseren van de ‘plenaire’ fotobespreking.

Kascontrole-commissie:

Het jaarlijks controleren van de financiële administratie die onder verantwoordelijkheid van de penningmeester door de administrateur wordt gevoerd.

PR-commissie:

Het verzorgen van publicaties in de regionale kranten en informeren van andere fotoclubs in de regio bij evenementen, zoals een expositie.

Projecten-commissie:

Het organiseren en begeleiden van projecten.

Website-commissie:

 • Beheer, onderhoud en ontwikkeling van de website
 • Beheer en onderhoud van het forum